Avaluacions

Per aquest curs 2023-2024 s’han elaborat uns nous INFORMES D’AVALUACIÓ per tal de transmetre la informació d’una manera més clara i entenedora per a les famílies.

En els següents documents s’expliquen les diferents formes d’accedir-hi a través del GESTIB.