Història

Les actuals escoles d’Algaida foren promogudes i construïdes dins l’etapa que abarca la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República (1921-1936). Aquest període es caracteritzà per la construcció de numeroses escoles públiques a Mallorca auspiciades per l’inspector de Primera Ensenyança Josep Capó Valls de Padrinas i l’arquitecte Guillem Forteza.

Aixó doncs, el nostre col·legi fou projectat i edificat entre els anys 1931 i 1935, sota la direcció del Sr. Forteza seguint un estil regionalista. S’inaugurà el 29 de Març de 1936 amb l’assistència, entre d’altres, del governador civil, del president de la diputació i del batle d’algaida, Antoni Mulet. Aleshores col·locaren una làpida amb el nom del col·legi Luís Bello.

Luís Bello (1872-1935) era un escriptor, perdiodista i pedagog que, des del Sol, havia fet una vasta campanya a favor de l’escola nacional. Era famós per la seva obra publicada en quatre volums, Viaje por las escuelas de España.

Quan esclatà la Guerra Civil l’anterior làpida fou rompuda i el nom de l’escola canviat pel d’avui, Pare Bartomeu Pou.

Bartomeu Pou Puigserver (1727-1802) era un jesuïta i un erudit que escriví, a més d’altres obres, la primera història de la filosofia publicada a Espanya en dotze toms: Theses Bilbilitanae. Instituciones historiae philosophicae libri XII.

A la dècada de 1970, l’escola fou reformada a li d’adaptar-se a les normes derivades de la reforma educativa de Villar-Palasé i convertir-se en un col·legi complet d’Eduació General Bàsica.

Paulativament, dins el pati escolar s’han bastit noves edificacions: l’Escoleta Municipal Flor de Murta, el poliesportiu Andreu Trobat i les aules d’Educació Infantil amb el menjador escolar. L’any 2010 la nostra escola fou reformada, modernitzada i adaptada amb l’objectiu de què hi poguessin funcionar tres línees eduactives.

Joan Monserrat Sastre
Mestre d’escola